diumenge, 29 de desembre de 2030

Fins a l'any 999

426 El temple de Ceres de Vila-Setrú es dedica a Sant Esteve. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis)            Biblioteca B. Morgades

798 Reparació de Sant Esteve de Vila-Setrú que havia patit danys per la invasió àrab. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis)   Biblioteca B. Morgades

906     8-nov. El document de consagració de Santa Maria de Manlleu esmenta una església dedicada a Sant Esteve (de Vila-Setrú) i la subjecta a la de Manlleu. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis)   Biblioteca B. Morgades 

906     8-nov. Masia citada a l'acta de Consagració de Santa Maria de Manlleu amb el nom de Corcó. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis)  Biblioteca B. Morgades 

906     8-nov. Masia citada a l'acta de Consagració de Santa Maria de Manlleu amb el nom de Madirolas. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis)   Biblioteca B. Morgades

906     8-nov. Masia citada a l'acta de Consagració de Santa Maria de Manlleu amb el nom de la Roca(Torrent i Garriga. Manlleu Croquis)     Biblioteca B. Morgades 

906     8-nov. Masia citada a l'acta de Consagració de Santa Maria de Manlleu amb el nom de Torrents   . (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis)     Biblioteca B. Morgades 

906     8-nov. Masia citada a l'acta de Consagració de Santa Maria de Manlleu amb el nom de Cortada. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis)     Biblioteca B. Morgades 

906     8-nov. Masia citada a l'acta de Consagració de Santa Maria de Manlleu amb el nom de Rubió. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis)     Biblioteca B. Morgades  

906     8-nov. Masia citada a l'acta de Consagració de Santa Maria de Manlleu amb el nom de Clavelles. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis)   Biblioteca B. Morgades  

906     8-nov. Masia citada a l'acta de Consagració de Santa Maria de Manlleu amb el nom de Vila-Setrú. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis)    Biblioteca B. Morgades   Arxiu Prat Pujol

906     8-nov. En el document de consagració del temple de Santa Maria surt documentada l'església de Sant Martí de Miralles. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. MorgadesArxiu Prat Pujol

906     8-nov. Casa Cortada citada a l'acte de Consagració de Santa Maria de Manlleu. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis)      Biblioteca B. Morgades   

906     8-nov. Es produeix la Consagració del temple de Santa Maria, dit de Fedanci. El document està a l'arxiu de la Corona d'Aragó. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

906     8-nov. En l'acte de consagració del temple surt el nom de "mausoleo" com el lloc on se reedifica l'església. (Història de Manlleu) Biblioteca B. Morgades

906     8-nov. En la versió dels dominics de Tremp el nom es canvia per "maucedo". (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

906     8-nov. En un altre punt de l'acta de consagració es refereix el lloc amb el nom de "mesleolo" . (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis)  Biblioteca B. Morgades  

956     En un document de la Cúria fumada es cita la "vila mesleo" per referir-se a la nostra incipient vila. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

1 comentari: