dijous, 26 de desembre de 2030

0006 De l'any 1.200 al 1.299

1200   Bernat i Ramon de Manlleu firmen una pau i treva amb Pere de Catalunya. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

1201   El mas La Serra surt citat com a pertanyent a Sant Julià de Vilamirosa. (Lletres Amicals 21) Biblioteca B. Morgades

1201   Arnald de Manlleu és Prior fins el 1232. (Història de Manlleu) Biblioteca B. Morgades

1202   21-ene Berenguer III de Queralt ven al monestir de Ripoll tot el què posseïen en terme de Manlleu, masos i molins. (Manlleu Publicació Nº 9) Biblioteca B. Morgades

1202   Guillem Bernat de Manlleu firma una pau i treva amb Pere de Catalunya. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

1212   16-jun   Guillem Rubió participa en la batalla de les Navas de Tolosa, resulta ferit i mor. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

1212   16-jul  Ramon de Manlleu sobresurt en la batalla de las Navas de Tolosa. Mort l'any 1214. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

1216   23-mar Berenguer III de Queralt, Senyor de Manlleu, restitueix al monestir de Ripoll, el mas Borina. (Manlleu Publicació Nº 9) Biblioteca B. Morgades

1217   Arnald de Manlleu funda el primer hospital de pelegrins de Vic. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

1224   17-ago Berenguer III de Queralt restitueix al monestir de Ripoll el molí de la Canaleta del terme de Manlleu. (Manlleu Publicació Nº 9) Biblioteca B. Morgades

1225   17-mar El senyor feudal Bernat de Manlleu reconeix i accepta la independència de la sagrera de Santa Maria. (Manlleu Pub Nº 688) Biblioteca B. Morgades

1228   6-mar  El castell de Manlleu està en el punt àlgid del seu esplendor a la mort de Bernat de Manlleu. (El Ter Nº 42 Any III) Biblioteca B. Morgades

1228   Bernat de Manlleu funda un sisè canonicat al monestir. Fins aleshores hi havia el prior i quatre canonges. (Manlleu Publicació 60) Biblioteca B. Morgades

1231   Mor Arnau de Manlleu, abat de Sant Joan de les Abadesses. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

1232   Mor Arnald de Manlleu, Prior del monestir de Manlleu i nebot de l'Arnald de Sant Joan. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

1233   Berenguer de Sora elegit Prior de Manlleu. No és segur que ho fos segons Pladevall. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

1237   Ramon Prior de Manlleu fins el 1240. (Manlleu Publicació Nº 50) Biblioteca B. Morgades

1242   Bernat Albert, Prior de Manlleu fins el 1270. (Manlleu Publicació Nº 50) Biblioteca B. Morgades

1245   Mor Poncio del Castell. No és segur que fos prior de Manlleu segons Pladevall. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

1245   Bernat de Camporat elegit prior de Manlleu fins 1258. No és segur que ho fos. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

1250   Hi ha notícies que a meitat del segle XIII Manlleu es va emmurallar amb tres portes d'entrada. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

1258   Bernat de l'Erm elegit prior de Manlleu fins 1261. No és segur que ho fos segons Pladevall. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

1260   El mas "La Barraca" surt citat com a pertanyent a Sant Julià de Vilamirosa. (Lletres Amicals Nº 21) Biblioteca B. Morgades

1261   Guillem de Tavertet prior de Manlleu fins 1264 en què morí. No és segur que ho fos segons Pladevall. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

1264   Bernat de Altarriba prior de Manlleu fins 1274. No és seguir que ho fos segons Pladevall. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

1265   3-dic   Surt l'església de Sant Julià de Vilamirosa esmentada documentalment per primera vegada tot i que és anterior. (Lletres Amicals Nº 21) Biblioteca B. Morgades

1265   El mas "La Carrera" surt citat com a pertanyent a Sant Julià de Vilamirosa. (Lletres Amicals Nº 21) Biblioteca B. Morgades

1267   Hi ha notícies documentades que la ermita de Sant Jaume Vell ja existeix. (Fortià Solà. Homenatge a Sant Jaume) Biblioteca B. Morgades

1268   31-ago Fra Bertran, abat de Ripoll, reconeix a Guilobert de Centelles com a senyor del Castell de Manlleu. (Manlleu Publicació Nº 9) Biblioteca B. Morgades

1268   El mas "La Serra" surt citat com a pertanyent a Sant Julià de Vilamirosa. (Lletres Amicals Nº 21) Biblioteca B. Morgades

1272   En un document de la Cúria fumada la vila surt citada com "manlevo". (Història de Manlleu) Biblioteca B. Morgades

1274   Arnald de Corcó prior de Manlleu fins 1289. No és segur que ho fos segons Pladevall. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

1277   23-ago Gilabert IV de Centelles fortifica la sagrera de Manlleu. (Manlleu, Aproximació…) Biblioteca B. Morgades

1279   En un document de la Cúria fumada la vila surt citada com "manleuo". (Història de Manlleu) Biblioteca B. Morgades

1282   El rei Pere III nombra Ramon de Cortada de Manlleu, Vicealmirall de l'estol català. (Apunts sobre els Cortada) Arxiu Prat Pujol

1285   El Molinot o Molí de la Canaleta surt citat com a pertanyent a Sant Julià de Vilamirosa. (Lletres Amicals Nº 21) Biblioteca B. Morgades

1289   En un document apareix citat Bernat de Benet el que pressuposa l'existència d'una masia d'aquest nom. (Història de Manlleu) Biblioteca B. Morgades

1290   16-jun Bernat Benet, Prior de Manlleu fins el 1296. No és segur que ho fos segons Pladevall. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

1291   Mor Ramon de Cortada vicealmirall de l'esquadra catalana de Pere III. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

1294   En un document de Gilabert de Centelles es reconeix el "castro manlevo" com a feu. (Història de Manlleu) Biblioteca B. Morgades

1298   En un document torellonenc surt la capella de Sant Jaume de Vilamontà.(Fortià Solà. Homenatge a Sant Jaume) Arxiu Prat Pujol

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada