dissabte, 28 de desembre de 2030

De l'any 1.000 al 1.099

1000 En un document de l'any 1000 de l'Arxiu Capitular de Vic surt esmentat el nom de Vilamirosa. (Lletres Amicals nº 21). Biblioteca B. Morgades

1000 En un document de venda de Belldon a Amalric surt referenciat les passeres de Vilamirosa per travessar el riu en el gual de "mesleo". (Història de Manlleu). Biblioteca B. Morgades

1023 15-jul. Elderic i Ermenganda venen a Cixià i Ramon, levita, una peça de terra de Santa Maria de Manlleu a la vil·la de Terreres. (Manlleu Publicació nº 9). Biblioteca B. Morgades

1033 25-maig. Es fa esment en un document per primera vegada del "castell deManlleu". (Manlleu Publicació nº 9). Biblioteca B. Morgades

1034 Sant Esteve de Vila-Setrú surt en un document, vinculada al mas Corcó. (El Ter nº 127). Biblioteca B. Morgades

1037 11-març Elderic de Manlleu surt com senyor del Castell de Manlleu. És el primer senyor conegut. (Manlleu Publicació nº 9)  Biblioteca B. Morgades

1040 11-feb. Amat Elderic, segon amo conegut del Castell de Manlleu, rep l'herència per part de la seva mare Ermenganda. (Manlleu Publicació nº 9). Biblioteca B. Morgades

1040 Sant Julià de Vilamirosa surt documentat per primera vegada.

1053 La vila de Manlleu és citada com "Meseleo" en un document de l'Arxiu episcopal de Vic. (Documents per a una història). Biblioteca B. Morgades

1066 En un altre document de la Cúria fumada es cita el nom de la vila com "meseleo". (Història de Manlleu). Biblioteca B. Morgades

1072 27-març Gontric renova la primera dotació del temple i comença a aixecar-ne un de nou. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis...). Biblioteca B. Morgades

1072 El sacerdot Gòntric de Manlleu fa renovar el document de l'acta de consagració del 906 pel seu amic Berillus de Vic. (Manlleu Publicació nº 25-26). Biblioteca B. Morgades

1075 S'obre el carrer de Sant Higini en temps del bisbe de Vic D. Berenguer. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis...). Biblioteca B. Morgades

1081 En un document de la Cúria fumada es cita la vila com "mesleo". (Història de Manlleu). Biblioteca B. Morgades

1084 1-gen. Berenguer Seniofred de Lluçà, bisbe de Vic, cedeix als esposos Pere Amat de Manlleu i Guisla de Queralt els delmes i primícies de Santa Maria de Manlleu. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis...). Biblioteca B. Morgades

1085 1-ago. Pere Amat de Manlleu dóna a la seva muller Guisla el Castell de Manlleu. (Manlleu Publicació nº 9). Biblioteca B. Morgades

1086 23-oct. L'església de Manlleu passa de ser parròquia a priorat amb monestir. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis...). Biblioteca B. Morgades

1086 23-oct. Hi ha notícies que la processó de Setmana Santa ja es feia en temps de la Canònica Agustiniana. (El Record nº 1). Biblioteca B. Morgades

1086 23-oct. Es consagra el nou temple de Gòntric que substitueix el de Fedanci. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis...). Biblioteca B. Morgades

1086 23-oct. Berenguer Senifred de Lluçà. Bisbe de Vic consagra l'església de Gòntric. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis...). Biblioteca B. Morgades

1087 25-ene. Mor Pere Amat, senyor del Castell de Manlleu. Segons Manlleu Publicació nº 9 no mor fins el 1088. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis...). Biblioteca B. Morgades

1088 25-jun. Es consagra l'església de Sant Esteve de Granollers de la Plana. (Manlleu Publicació nº 657). Bib. Bisbe Morgades

1088 Mort Pere Amat i deixa tots els seus bens a la seva muller Guisla. Segons Torrent i Garriga, mor el 25 de gener del 1087.(Manlleu Publicació nº 9). Biblioteca B. Morgades

1095 El bisbe Berenguer Seniofred de Lluçà dictà penes canòniques contra el senyor de Gurb, Bernat Guillem, perquè usurpava els delmes de l'església de Manlleu. (Manlleu Publicació nº 25-26). Biblioteca B. Morgades

1098 26-març Guisla deixa al seu germà Bernat Guillem de Queralt el castell de Manlleu. (Manlleu Publicació nº 9). Biblioteca B. Morgades

1098 26-jul. Guisla retorna a la canònica de Vic tots els seus bens. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis...). Biblioteca B. Morgades

1098 26-jul. En el document de Guisla surt el nom de Mesleo referint-se a la vila de Manlleu. Torrent i Garriga. Manlleu Croquis...). Biblioteca B. Morgades

1098 Mort Guisla, darrera senyora del llinatge d'Elderic, i el monestir de Ripoll obté el domini directe del castell de Manlleu. (Manlleu Publicació nº 9). Biblioteca B. Morgades

1099 16-març Bertran de Manlleu fa sagrament i homenatge a l'abat de Ripoll, Bernat, reconeixent tenir el castell i les seves possessions en feu de Ripoll. (Manlleu Publicació nº 9). Biblioteca B. Morgades

1099 26-jul. Seniofred de Lluçà imposa la canònica regular de Sant Agustí a la comunitat de monjos del monestir de Manlleu. (Història de Manlleu). Biblioteca B. Morgades


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada