divendres, 20 de desembre de 2030

0012 De l'any 1.800 al 1.849

1800   9-ene Neix a Manlleu Joan Cormines i Güell. (Manlleu: Episodis d'ahir) Biblioteca B. Morgades

1802   Es crea la Germandat de la Sagrada Família per a la protecció mutual dels jornalers. (Les entitats de Manlleu) Biblioteca B. Morgades

1803   Tots els telers que hi ha a Manlleu són de cotó sense que hi hagi fàbrica de cap mena. (El Manlleu del segle XIX) Biblioteca B. Morgades

1805   Josep Portavella vicari perpetu de la parròquia de Manlleu fins 1816. (El Ter Nº 25 Any 2) Biblioteca B. Morgades

1806   16-jun Neix Jaume Vilaró i Redorta. (Manlleu: Episodis d'ahir) Biblioteca B. Morgades

1809   17-abr Les tropes franceses entren a Manlleu i hi estan durant dos mesos. (El Manlleu del segle XIX) Biblioteca B. Morgades

1809   18-jun Les tropes franceses abandonen Manlleu. (El Manlleu del segle XIX) Biblioteca B. Morgades

1809   Una epidèmia de tifus mata 360 manlleuencs. (El Manlleu del segle XIX) Biblioteca B. Morgades

1811   6-ago Acaba el domini de la família Centelles sobre la vila de Manlleu. (Història de Manlleu) Biblioteca B. Morgades

1811   El general francès Suquet i el mariscal Lluís Lacy passen per Manlleu i exigeixen fortes quantitats de queviures i diners. (El Manlleu del segle XIX) Biblioteca B. Morgades

1812   12-abr Josep Verdaguer, paraire, jura el càrrec de Síndic de Manlleu, una espècie de defensor del ciutadà.
                                  
1812   Neix la Germandat de la Sagrada Família. (El Ter Nº 33) Biblioteca B. Morgades

1814   20-sep L'ajuntament adreça un escrit a Ferran VII reclamant que siguin respectats els privilegis atorgats a Manlleu. (El Manlleu del segle XIX) Biblioteca B. Morgades

1814   Les tropes franceses saquegen Manlleu en la seva retirada i s'enduen el brillant de la Verge de Gràcia. (El Manlleu del segle XIX) Biblioteca B. Morgades

1815   19-oct El rei Ferran VII confirma els privilegis de la vila de Manlleu. (El Manlleu del segle XIX) Biblioteca B. Morgades

1816   30-jun Un ban prohibeix circular per Manlleu més enllà de dos quarts d'onze de la nit. (El Manlleu del segle XIX) Biblioteca B. Morgades

1817   2-feb Neix a Alcalà la Real el músic Pep Ventura. (Manlleu Pub Nº 682) Biblioteca B. Morgades

1817   Del llibre d'acords de la Vila es desprèn que hi havia un sol mestre per l'ensenyament de la mainada. (Història de Manlleu) Biblioteca B. Morgades

1817   Ramon Mas últim vicari perpetu de la parròquia de Manlleu fins 1830. (El Ter Nº 25 Any 2) Biblioteca B. Morgades

1818   27-dic L'ajuntament estableix el servei de serenos de Manlleu.
                                  
1819   23-may Un cens fet per Joan Munt i Vilaró dóna 12 carrers i 4 places pel terme de Manlleu. (El Manlleu del segle XIX) Biblioteca B. Morgades

1819   La vila de Manlleu té 1690 habitants. (El Manlleu del segle XIX) Biblioteca B. Morgades

1819   Consta que al carrer de l'Horta del Frare hi ha 13 cases edificades. (Història de Manlleu) Biblioteca B. Morgades

1821   21-jul Es posa la primera pedra de la capella del Santíssim de l'església vella. ( Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

1822   24-oct Moren a Llafrenca 37 soldats realistes per tropes liberals. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

1825   El cens dóna un total de 1980 habitants a Manlleu. (El Manlleu del segle XIX) Biblioteca B. Morgades

1825   Es publica "Ioannis Corminas eloquentiae moderatoris, ad Cervariensem Academiam in solemni scholarum instauratione oratio habita XV" de Joan Corminas i Güell. (L'escriny) Biblioteca B. Morgades

1826   4-oct Neix al carrer de Sant Martí de més enllà, Francesc Aguilar i Serrat que serà bisbe de Sogorb. (El Ter Nº 53 Any 4) Biblioteca B. Morgades

1826   Es publica "Academiae Cervariensis laudatio: oratio ad Cervariensem Senatum Academicum Universamque Academiam in solemni scholarem instaarationem" de Joan Corminas i Güell. (L'escriny) Biblioteca B. Morgades

1827   S'aixequen els fonaments del que volia ser el primer hospital de Manlleu al carrer de Sant Joan. (L'hospital de Manlleu) Biblioteca B. Morgades

1829   16-ene Josep Mitjavila moliner del Molí Miarons ven a Domènec Feyner una fàbrica tèxtil moguda per aigua i adossada al Molí. (Document original) Arxiu Prat Pujol

1829   1-jul Domènec Feyner posa en marxa una fàbrica tèxtil adossada al Molí Miarons. (Història de Manlleu) Biblioteca B. Morgades

1830   Es funda el primer taller de la família Roca. (Manlleu: 110 anys de foto) Biblioteca B. Morgades

1830   Es publica "Cantich a la Gloriosíssima Assumpció de Maria Santíssima", un goig manlleuenc.
                       
1830   Ramon Mas, primer rector de Manlleu fins 1847. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

1832   12-dic S'eixampla el carrer de la Font davant la casa rectoral.
                       
1832   Manlleu té en aquesta data 1.991 habitants.
                                  
1833   30-nov Per un decret del govern central, Manlleu queda dins la nova província de Barcelona. (El Manlleu del segle XIX) Biblioteca B. Morgades

1834   11-feb Neix a Manlleu Pere Comas i Rusiñol benefactor de la Vila. (Colegio Sagrado Corazón) Biblioteca B. Morgades

1834   28-nov Segimon Costa, teixidor, va matar el seu fill Antoni de sis anys, en un deliri insà. Li va trencar el cap i li va treure el cervell. (El Ter Nº 21 Any 2) Biblioteca B. Morgades

1834   Està documentat que el cementiri de Manlleu es trobava junt a l'església parroquial. (Lletres Amicals Nº 21) Biblioteca B. Morgades

1834   El cementiri es trasllada al carrer de Sant Joan al solar d'un antic hospital amb les obres aturades. (Història de Manlleu) Biblioteca B. Morgades

1834   Es publica "Memoria sobre el hermafroditismo" de Pere Parcet i Viñuales. (L'escriny) Biblioteca B. Morgades

1834   S'atorga a la família Rifà-Puntí la concessió de les aigües del Ter passada La Devesa. No es posen en funcionament fins més endavant. (El canal industrial) Biblioteca B. Morgades

1835   25-jul S'acaba el domini dels Dominics de Tremp sobre la parròquia de Manlleu. (Història de Manlleu) Biblioteca B. Morgades

1835   El Capità General de Catalunya obliga a fortificar la vila de Manlleu. (El Manlleu del segle XIX) Biblioteca B. Morgades

1835   Es publiquen "Goigs al gloriós Sant Martí Bisbe" de Isidre Bracons i Serra. (Document original) Arxiu Prat Pujol

1835   Es publiquen "Goigs a la gloriosa Sta Teresa de Jesús" de Isidre Bracons i Serra. (Document original) Arxiu Prat Pujol

1835   Es publiquen "Goigs a Sant Llucià" de Isidre Bracons i Serra. (Document original) Arxiu Prat Pujol

1837   17-mar Queden abolits per les Corts els privilegis donats a la Vila de Manlleu per Felip V. (El Manlleu del segle XIX) Biblioteca B. Morgades

1837   2-oct El General Carbó foragita de Manlleu els carlins de Mossèn Tristany. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

1837   8-oct S'enterren al cementiri de l'església parroquial els cadàvers de 7 soldats morts en acció de guerra. (El Manlleu del segle XIX) Biblioteca B. Morgades

1837   24-oct S'enterra el primer manlleuenc al segon cementiri de Manlleu que era al carrer de Sant Joan. (El Manlleu del segle XIX) Biblioteca B. Morgades

1838   Es publica "El tambor dels temporals"  de Isidre Bracons i Serra. (Document original) Arxiu Prat Pujol

1839   11-feb Neix a Cotlliure Enric Delaris i Baratjà(Colegio Sagrado Corazón) Biblioteca B. Morgades

1839   28-abr El Comte d'Espanya assalta i crema la vila de Manlleu. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

1839   Es fan els funerals per les 24 víctimes de l'assalt i la crema de Manlleu pel comte d'España  .
                       
1839   S'enderroca la porta de Manlleu dita de Sant Salvi on avui hi ha la plaça de Dalt Vila. (Història de Manlleu) Biblioteca B. Morgades

1840   1-ene Joan Barnils, alcalde de Manlleu fins el desembre. (El Ter Nº 31 Any 3) Biblioteca B. Morgades

1840   5-mar Francesc Calm de Toralles, últim descendent de la família Regàs, ven a FrancescMitjavila, moliner, el Molí Miarons. (Document original) Arxiu Prat Pujol

1840   8-ago Comença el plet contra Francesc Calm perquè executi l'herència de Carles de Regàs i permeti edificar l'hospital. (El Ter nº 11 Any 2) Biblioteca B. Morgades

1840   Núria de Torralla, última descendent de la família Regàs mor a Barcelona. (L'hospital de Manlleu) Biblioteca B. Morgades

1841   1-ene Raimon Archs, alcalde de Manlleu fins els desembre. (El Ter Nº 31 Any 3) Biblioteca B. Morgades

1841   26-may Francesc Mitjavila ven l'aigua sobrant del Molí Miarons a Francesc Puget i permet embotir un pam més d'aigua. (Document original) Arxiu Prat Pujol

1841   22-jul Un decret de la Diputació obliga a ajuntar-se Masies de Manlleu, Vilamirosa, Quadra de Clavelles i la Vila en un sol municipi. Hi ha oposició a la mesura. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

1841   1-sep Francesc Mitjavila demana permís a l'Ajuntament per aixecar una fàbrica a la feixa del capdavall de l'hort del Molí. (Document original) Arxiu Prat Pujol

1841   24-sep Ignasi Torrent i Carulla és nomenat notari de Manlleu. (Manlleu Pub Nº 665) Biblioteca B. Morgades

1841   5-oct Francesc Mitjavila ven les aigües sobrants del rec del Molí a Francesc Puget en representació d'altres fabricants. (Document original) Arxiu Prat Pujol

1841   10-oct Reconeixement que Francesc Puget, Antoni Baixeras i Salvador Juncadella societat per aprofitar les aigües del canal. (Copia del document) Arxiu Prat Pujol

1841   L'entitat Associació de Teixidors tenia 72 associats. (Les entitats de Manlleu) Biblioteca B. Morgades

1841   Es publica "Oración fúnebre que en las solemnes honras del Ilmo.  Sr. Dr. D. Ignacio Rbes i Mayor pronunció el Dr. D. Juan Corminas" de Joan Corminas iGüell. (L'escriny) Biblioteca B. Morgades

1841   Es publica "Exámenes públicos del colegio de señoritas educandas llamado Saldaña" de Joan Corminas i Güell. (L'escriny) Biblioteca B. Morgades

1842   1-ene Joan Andreu, alcalde de Manlleu fins els desembre. (El Ter Nº 31 Any 3) Biblioteca B. Morgades

1842   Es publica "Compendi històrich de la vida del príncep dels pagesos sant Isidro Llaurador, patró de la heroica vila de Madrid" d'Antoni Collell i Delmuns. (L'escriny) Biblioteca B. Morgades

1843   1-ene Josep Güell, alcalde de Manlleu fins el desembre del 1844.
                                  
1843   13-may Salvador Juncadella i Antoni Baixeras per una part i Francesc Puget per l'altra acorden dividir la societat formada. (Foli 130 registre de hipotecas Vic) Arxiu Prat Pujol

1843   Es reedifica el teatre del carrer de laPassió derruït en la crema de Manlleu. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

1843   Es publica "Mes de Maria" d'AntoniCollell i Delmuns. (L'escriny) Biblioteca B. Morgades

1843   Es publica "Breve resumen de historia de España en verso" de Joan Corminas i Güell. (L'escriny) Biblioteca B. Morgades

1843   Es publica "Breve resumen de mitologia para la instrucción de la juventud" de Joan Corminas i Güell. (L’Escriny) Biblioteca B. Morgades

1844   2-ene Es fa efectiva la unió de Masies deManlleu, Vilamirosa, Quadra de Clavelles i la Vila en un sol municipi (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

1844   20-feb Francesc Baulenas i Joan Serra compren una de les tres fàbriques. (Document 12-7-1846)  Arxiu Prat Pujol

1844   15-ago Neix a Manlleu Domènec Torrent iGarriga. (Manlleu: Episodis d'ahir)

1844   Es publica "La violeta del mes de marzo o la verdadera viuda deseosa de su propia santificación" d'Antoni Collelli Delmuns. (L'escriny) Biblioteca B. Morgades

1844   Es publica "Algunos documentos para la buena casada" d'Antoni Collell i Delmuns. (L'escriny) Biblioteca B. Morgades

1844   Es publica "Compendio razonado de la gramática castellana" de Joan Corminas i Güell. (L'escriny) Biblioteca B. Morgades

1845   1-ene Joan Vilaró, alcalde de Manlleu fins el desembre. (El Ter Nº 31 Any 3) Biblioteca B. Morgades

1846   1-ene Ramon Devesa, alcalde de Manlleu fins el desembre del 1847. (El Ter Nº 31 Any 3) Biblioteca B. Morgades

1846   22-mar Es constitueix la Germandat Mutual de Ntra Sra. dels Dolors. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

1846   12-jul Josep Espaulella del Dulcet ven la possibilitat d'ampliar el canal del Molí Miarons als fabricants. (Copia Luciano Subies Vic) Arxiu Prat Pujol

1846   12-jul Els propietaris de les Tres fàbriques venen l'aigua sobrant del canal a Pujol, Corominas, Alemany, Serra, Sanglas i Sans. (Document original) Arxiu Prat Pujol

1846   12-sep S'eixampla el rec del Molí fins a 6.000 litres/segon. (Història de Manlleu) Biblioteca B. Morgades

1846   S'enderroca la cúpula piramidal que rematava el campanar de Manlleu per fer-hi un observatori de tropes. (El Manlleu del segle XIX) Biblioteca B. Morgades

1846   Es crea la "Unió MutualManlleuenca". (Les entitats de Manlleu) Biblioteca B. Morgades

1846   S'acaba l'altar major definitiu de l'església de Santa Maria amb el retaule d'estil neoclàssic. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

1847   Es construeix el Pont Vermell al costat de la Cantina del Dolcet. (Articles d'Eduard Rifà) Arxiu Prat Pujol

1848   1-ene Joan Roura, alcalde de Manlleu fins el desembre del 1849.
                                  
1848   18-mar Es perllonga el canal del Molí fins la platja del Dolcet donant lloc al Canal Industrial. (El Canal Industrial) Biblioteca B. Morgades

1848   Jaume Vilaró, ecònom de Manlleu. (El Ter Nº 26) Biblioteca B. Morgades

1849   Es publica "Suplemento a las "Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes" de Joan Corminas i Güell. (L'escriny) Biblioteca B. Morgades

1849   Pau Sendil, ecònom de Manlleu. (El Ter Nº 26) Biblioteca B. Morgades

1849   Tomàs Puigcarbó, ecònom de Manlleu. (El Ter Nº 26) Biblioteca B. MorgadesCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada