dimarts, 31 de desembre de 2030

Presentació


Aquest blog és el resultat del recull d'efemèrides de Manlleu començat l'any 1999 i que portava per títol en el seu origen "ESBORRANY DE DADES I DATES DE MANLLEU PER PAL·LIAR  LA MANCA DE MEMÒRIA DEL SEU AUTOR". Al llarg dels anys s'ha anat omplint (hi ha més de 3.600 efemèrides) i és bo que pugui ser compartit amb aquells estudiosos de Manlleu que en vulguin fer ús. En ell podeu trobar:

-.Dates en les que s'han produït fets significatius en la història de Manlleu
-.Dades històriques de Manlleu ordenades cronològicament
-.Enllaços que eixamplen detalls de l'efemèride amb imatges i explicacions
-.Cercador per buscar noms propis i paraules clau

dilluns, 30 de desembre de 2030

Abans de Crist

2000 a.c. Al lloc on hi ha l'Institut de Batxillerat es va trobar una tomba amb els ossos d'un home gran i una noia jove de fa 4000 anys. (Un poblat a l’aire lliure de fa 4000 anys)  Biblioteca B. Morgades

900 a.c. Les restes trobades en terrenys del Fugurull indiquen l'existència d'un assentament de l'Alta edat del ferro. (Història de Manlleu) Biblioteca B. Morgades

700 a.c. Sembla que per aquestes dates s'havia iniciat el poblament de la península del Ter a l'àrea de Manlleu. (Manlleu: Aproximació  a la seva història) Biblioteca B. Morgades

250 a.c. Les restes del poblat ibèric de Can Caseta es daten entre 250 i 150 anys abans de Crist. (Manlleu: Aproximació  a la seva història) Biblioteca B. Morgades

217 a.c. Comença la romanització del poblat iber de Manlleu pertanyent a la fortificació de Roda. (Història de Manlleu) Biblioteca B. Morgades


diumenge, 29 de desembre de 2030

Fins a l'any 999

426 El temple de Ceres de Vila-Setrú es dedica a Sant Esteve. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis)            Biblioteca B. Morgades

798 Reparació de Sant Esteve de Vila-Setrú que havia patit danys per la invasió àrab. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis)   Biblioteca B. Morgades

906     8-nov. El document de consagració de Santa Maria de Manlleu esmenta una església dedicada a Sant Esteve (de Vila-Setrú) i la subjecta a la de Manlleu. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis)   Biblioteca B. Morgades 

906     8-nov. Masia citada a l'acta de Consagració de Santa Maria de Manlleu amb el nom de Corcó. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis)  Biblioteca B. Morgades 

906     8-nov. Masia citada a l'acta de Consagració de Santa Maria de Manlleu amb el nom de Madirolas. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis)   Biblioteca B. Morgades

906     8-nov. Masia citada a l'acta de Consagració de Santa Maria de Manlleu amb el nom de la Roca(Torrent i Garriga. Manlleu Croquis)     Biblioteca B. Morgades 

906     8-nov. Masia citada a l'acta de Consagració de Santa Maria de Manlleu amb el nom de Torrents   . (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis)     Biblioteca B. Morgades 

906     8-nov. Masia citada a l'acta de Consagració de Santa Maria de Manlleu amb el nom de Cortada. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis)     Biblioteca B. Morgades 

906     8-nov. Masia citada a l'acta de Consagració de Santa Maria de Manlleu amb el nom de Rubió. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis)     Biblioteca B. Morgades  

906     8-nov. Masia citada a l'acta de Consagració de Santa Maria de Manlleu amb el nom de Clavelles. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis)   Biblioteca B. Morgades  

906     8-nov. Masia citada a l'acta de Consagració de Santa Maria de Manlleu amb el nom de Vila-Setrú. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis)    Biblioteca B. Morgades   Arxiu Prat Pujol

906     8-nov. En el document de consagració del temple de Santa Maria surt documentada l'església de Sant Martí de Miralles. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. MorgadesArxiu Prat Pujol

906     8-nov. Casa Cortada citada a l'acte de Consagració de Santa Maria de Manlleu. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis)      Biblioteca B. Morgades   

906     8-nov. Es produeix la Consagració del temple de Santa Maria, dit de Fedanci. El document està a l'arxiu de la Corona d'Aragó. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

906     8-nov. En l'acte de consagració del temple surt el nom de "mausoleo" com el lloc on se reedifica l'església. (Història de Manlleu) Biblioteca B. Morgades

906     8-nov. En la versió dels dominics de Tremp el nom es canvia per "maucedo". (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

906     8-nov. En un altre punt de l'acta de consagració es refereix el lloc amb el nom de "mesleolo" . (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis)  Biblioteca B. Morgades  

956     En un document de la Cúria fumada es cita la "vila mesleo" per referir-se a la nostra incipient vila. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

dissabte, 28 de desembre de 2030

De l'any 1.000 al 1.099

1000 En un document de l'any 1000 de l'Arxiu Capitular de Vic surt esmentat el nom de Vilamirosa. (Lletres Amicals nº 21). Biblioteca B. Morgades

1000 En un document de venda de Belldon a Amalric surt referenciat les passeres de Vilamirosa per travessar el riu en el gual de "mesleo". (Història de Manlleu). Biblioteca B. Morgades

1023 15-jul. Elderic i Ermenganda venen a Cixià i Ramon, levita, una peça de terra de Santa Maria de Manlleu a la vil·la de Terreres. (Manlleu Publicació nº 9). Biblioteca B. Morgades

1033 25-maig. Es fa esment en un document per primera vegada del "castell deManlleu". (Manlleu Publicació nº 9). Biblioteca B. Morgades

1034 Sant Esteve de Vila-Setrú surt en un document, vinculada al mas Corcó. (El Ter nº 127). Biblioteca B. Morgades

1037 11-març Elderic de Manlleu surt com senyor del Castell de Manlleu. És el primer senyor conegut. (Manlleu Publicació nº 9)  Biblioteca B. Morgades

1040 11-feb. Amat Elderic, segon amo conegut del Castell de Manlleu, rep l'herència per part de la seva mare Ermenganda. (Manlleu Publicació nº 9). Biblioteca B. Morgades

1040 Sant Julià de Vilamirosa surt documentat per primera vegada.

1053 La vila de Manlleu és citada com "Meseleo" en un document de l'Arxiu episcopal de Vic. (Documents per a una història). Biblioteca B. Morgades

1066 En un altre document de la Cúria fumada es cita el nom de la vila com "meseleo". (Història de Manlleu). Biblioteca B. Morgades

1072 27-març Gontric renova la primera dotació del temple i comença a aixecar-ne un de nou. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis...). Biblioteca B. Morgades

1072 El sacerdot Gòntric de Manlleu fa renovar el document de l'acta de consagració del 906 pel seu amic Berillus de Vic. (Manlleu Publicació nº 25-26). Biblioteca B. Morgades

1075 S'obre el carrer de Sant Higini en temps del bisbe de Vic D. Berenguer. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis...). Biblioteca B. Morgades

1081 En un document de la Cúria fumada es cita la vila com "mesleo". (Història de Manlleu). Biblioteca B. Morgades

1084 1-gen. Berenguer Seniofred de Lluçà, bisbe de Vic, cedeix als esposos Pere Amat de Manlleu i Guisla de Queralt els delmes i primícies de Santa Maria de Manlleu. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis...). Biblioteca B. Morgades

1085 1-ago. Pere Amat de Manlleu dóna a la seva muller Guisla el Castell de Manlleu. (Manlleu Publicació nº 9). Biblioteca B. Morgades

1086 23-oct. L'església de Manlleu passa de ser parròquia a priorat amb monestir. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis...). Biblioteca B. Morgades

1086 23-oct. Hi ha notícies que la processó de Setmana Santa ja es feia en temps de la Canònica Agustiniana. (El Record nº 1). Biblioteca B. Morgades

1086 23-oct. Es consagra el nou temple de Gòntric que substitueix el de Fedanci. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis...). Biblioteca B. Morgades

1086 23-oct. Berenguer Senifred de Lluçà. Bisbe de Vic consagra l'església de Gòntric. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis...). Biblioteca B. Morgades

1087 25-ene. Mor Pere Amat, senyor del Castell de Manlleu. Segons Manlleu Publicació nº 9 no mor fins el 1088. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis...). Biblioteca B. Morgades

1088 25-jun. Es consagra l'església de Sant Esteve de Granollers de la Plana. (Manlleu Publicació nº 657). Bib. Bisbe Morgades

1088 Mort Pere Amat i deixa tots els seus bens a la seva muller Guisla. Segons Torrent i Garriga, mor el 25 de gener del 1087.(Manlleu Publicació nº 9). Biblioteca B. Morgades

1095 El bisbe Berenguer Seniofred de Lluçà dictà penes canòniques contra el senyor de Gurb, Bernat Guillem, perquè usurpava els delmes de l'església de Manlleu. (Manlleu Publicació nº 25-26). Biblioteca B. Morgades

1098 26-març Guisla deixa al seu germà Bernat Guillem de Queralt el castell de Manlleu. (Manlleu Publicació nº 9). Biblioteca B. Morgades

1098 26-jul. Guisla retorna a la canònica de Vic tots els seus bens. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis...). Biblioteca B. Morgades

1098 26-jul. En el document de Guisla surt el nom de Mesleo referint-se a la vila de Manlleu. Torrent i Garriga. Manlleu Croquis...). Biblioteca B. Morgades

1098 Mort Guisla, darrera senyora del llinatge d'Elderic, i el monestir de Ripoll obté el domini directe del castell de Manlleu. (Manlleu Publicació nº 9). Biblioteca B. Morgades

1099 16-març Bertran de Manlleu fa sagrament i homenatge a l'abat de Ripoll, Bernat, reconeixent tenir el castell i les seves possessions en feu de Ripoll. (Manlleu Publicació nº 9). Biblioteca B. Morgades

1099 26-jul. Seniofred de Lluçà imposa la canònica regular de Sant Agustí a la comunitat de monjos del monestir de Manlleu. (Història de Manlleu). Biblioteca B. Morgades


divendres, 27 de desembre de 2030

0005 De l'any 1.100 al 1.199

1102   Ramon Bernat figura com a prior de la canònica de Manlleu tot i que és dubtosa la seva condició de prior (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis...). Biblioteca B. Morgades

1105   En un document de la Cúria fumada la vila surt citada com "mausoleo". (Història de Manlleu) Biblioteca B. Morgades

1105   Arnau de Malla, bisbe de Vic, dóna estatut jurídic a la canònica de Santa Maria de Manlleu. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

1108   Bernat Umbert i Ermesenda donen al monestir de Santa Maria de Manlleu la parròquia de Puigpardines. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

1111   2-sep  Mor Bernat Umbert, Bisbe de Girona. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

1126   18-feb Berenguer de Queralt torna al monestir de Ripoll el domini del castell de Manlleu. Els Queralt havien fet cas omís del testament de Guisla. (Manlleu Publicació Nº 9) Biblioteca B. Morgades

1127   Amat, Prior de Manlleu fins 1149           
           
1128   Mor Ramon Bernat de Manlleu prior de Manlleu i abat de Cardona . (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

1131   Mor Pere Bernat de Manlleu prior del monestir de Manlleu i abat de Cardona. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

1131   Bernat de Sanaiàs és elegit prior de Manlleu. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

1151   17-jun El Prior Bernat de Sanaiàs fa treure una còpia de l'acta de consagració del temple que es trobava a l'arxiu de Manlleu, com a mínim fins l'any 1893. (Manlleu Publicació nº 25-26) Biblioteca B. Morgades

1164   10-oct Bernat de Manlleu ven a l'abat de Ripoll, l'aigua del Ter des del molí de la Furga fins el lloc que en diuen Fontanella . (Manlleu Publicació nº 9) Biblioteca B. Morgades

1165   Mor Bernat de Sanaiàs, prior del monestir de Manlleu. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

1165   Raimon de Rubió elegit Prior de Manlleu fins 120. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

1168   En un document surt citada la "parròquia de Sant Julià de Vilamirosa". (Lletres Amicals Nº 21) Biblioteca B. Morgades

1173   Berenguer de Manlleu i altres nobles va firmar la pau i treva celebrada per Alfons I de Catalunya a Fontaldana. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

1180   En un document apareix citat Bernat de Puigrodon el que pressuposa l'existència d'una masia d'aquest nom.         

1188   Surt la masia de Puigrodon com a mas del terme de Sant Julià de Vilamirosa. (Lletres Amicals Nº 21) Biblioteca B. Morgades

1195   17-mar En un document surt una referència a la masia de Camporath.              

1196   21-mar En el testament de Madonna Sibil·la surt referenciat "castrum manleu". (Història de Manlleu) Biblioteca B. Morgades

dijous, 26 de desembre de 2030

0006 De l'any 1.200 al 1.299

1200   Bernat i Ramon de Manlleu firmen una pau i treva amb Pere de Catalunya. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

1201   El mas La Serra surt citat com a pertanyent a Sant Julià de Vilamirosa. (Lletres Amicals 21) Biblioteca B. Morgades

1201   Arnald de Manlleu és Prior fins el 1232. (Història de Manlleu) Biblioteca B. Morgades

1202   21-ene Berenguer III de Queralt ven al monestir de Ripoll tot el què posseïen en terme de Manlleu, masos i molins. (Manlleu Publicació Nº 9) Biblioteca B. Morgades

1202   Guillem Bernat de Manlleu firma una pau i treva amb Pere de Catalunya. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

1212   16-jun   Guillem Rubió participa en la batalla de les Navas de Tolosa, resulta ferit i mor. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

1212   16-jul  Ramon de Manlleu sobresurt en la batalla de las Navas de Tolosa. Mort l'any 1214. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

1216   23-mar Berenguer III de Queralt, Senyor de Manlleu, restitueix al monestir de Ripoll, el mas Borina. (Manlleu Publicació Nº 9) Biblioteca B. Morgades

1217   Arnald de Manlleu funda el primer hospital de pelegrins de Vic. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

1224   17-ago Berenguer III de Queralt restitueix al monestir de Ripoll el molí de la Canaleta del terme de Manlleu. (Manlleu Publicació Nº 9) Biblioteca B. Morgades

1225   17-mar El senyor feudal Bernat de Manlleu reconeix i accepta la independència de la sagrera de Santa Maria. (Manlleu Pub Nº 688) Biblioteca B. Morgades

1228   6-mar  El castell de Manlleu està en el punt àlgid del seu esplendor a la mort de Bernat de Manlleu. (El Ter Nº 42 Any III) Biblioteca B. Morgades

1228   Bernat de Manlleu funda un sisè canonicat al monestir. Fins aleshores hi havia el prior i quatre canonges. (Manlleu Publicació 60) Biblioteca B. Morgades

1231   Mor Arnau de Manlleu, abat de Sant Joan de les Abadesses. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

1232   Mor Arnald de Manlleu, Prior del monestir de Manlleu i nebot de l'Arnald de Sant Joan. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

1233   Berenguer de Sora elegit Prior de Manlleu. No és segur que ho fos segons Pladevall. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

1237   Ramon Prior de Manlleu fins el 1240. (Manlleu Publicació Nº 50) Biblioteca B. Morgades

1242   Bernat Albert, Prior de Manlleu fins el 1270. (Manlleu Publicació Nº 50) Biblioteca B. Morgades

1245   Mor Poncio del Castell. No és segur que fos prior de Manlleu segons Pladevall. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

1245   Bernat de Camporat elegit prior de Manlleu fins 1258. No és segur que ho fos. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

1250   Hi ha notícies que a meitat del segle XIII Manlleu es va emmurallar amb tres portes d'entrada. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

1258   Bernat de l'Erm elegit prior de Manlleu fins 1261. No és segur que ho fos segons Pladevall. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

1260   El mas "La Barraca" surt citat com a pertanyent a Sant Julià de Vilamirosa. (Lletres Amicals Nº 21) Biblioteca B. Morgades

1261   Guillem de Tavertet prior de Manlleu fins 1264 en què morí. No és segur que ho fos segons Pladevall. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

1264   Bernat de Altarriba prior de Manlleu fins 1274. No és seguir que ho fos segons Pladevall. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

1265   3-dic   Surt l'església de Sant Julià de Vilamirosa esmentada documentalment per primera vegada tot i que és anterior. (Lletres Amicals Nº 21) Biblioteca B. Morgades

1265   El mas "La Carrera" surt citat com a pertanyent a Sant Julià de Vilamirosa. (Lletres Amicals Nº 21) Biblioteca B. Morgades

1267   Hi ha notícies documentades que la ermita de Sant Jaume Vell ja existeix. (Fortià Solà. Homenatge a Sant Jaume) Biblioteca B. Morgades

1268   31-ago Fra Bertran, abat de Ripoll, reconeix a Guilobert de Centelles com a senyor del Castell de Manlleu. (Manlleu Publicació Nº 9) Biblioteca B. Morgades

1268   El mas "La Serra" surt citat com a pertanyent a Sant Julià de Vilamirosa. (Lletres Amicals Nº 21) Biblioteca B. Morgades

1272   En un document de la Cúria fumada la vila surt citada com "manlevo". (Història de Manlleu) Biblioteca B. Morgades

1274   Arnald de Corcó prior de Manlleu fins 1289. No és segur que ho fos segons Pladevall. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

1277   23-ago Gilabert IV de Centelles fortifica la sagrera de Manlleu. (Manlleu, Aproximació…) Biblioteca B. Morgades

1279   En un document de la Cúria fumada la vila surt citada com "manleuo". (Història de Manlleu) Biblioteca B. Morgades

1282   El rei Pere III nombra Ramon de Cortada de Manlleu, Vicealmirall de l'estol català. (Apunts sobre els Cortada) Arxiu Prat Pujol

1285   El Molinot o Molí de la Canaleta surt citat com a pertanyent a Sant Julià de Vilamirosa. (Lletres Amicals Nº 21) Biblioteca B. Morgades

1289   En un document apareix citat Bernat de Benet el que pressuposa l'existència d'una masia d'aquest nom. (Història de Manlleu) Biblioteca B. Morgades

1290   16-jun Bernat Benet, Prior de Manlleu fins el 1296. No és segur que ho fos segons Pladevall. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

1291   Mor Ramon de Cortada vicealmirall de l'esquadra catalana de Pere III. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

1294   En un document de Gilabert de Centelles es reconeix el "castro manlevo" com a feu. (Història de Manlleu) Biblioteca B. Morgades

1298   En un document torellonenc surt la capella de Sant Jaume de Vilamontà.(Fortià Solà. Homenatge a Sant Jaume) Arxiu Prat Pujol

dimecres, 25 de desembre de 2030

0007 De l'any 1.300 al 1.399

1301   4-sep Per un document sabem de l'existència del nucli de cases de Sant Julià de Vilamirosa. (Lletres Amicals Nº 21) Biblioteca B. Morgades

1301   A principis del segle XIV neix el carrer de la Cavalleria. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

1302   Bernat Benet, Prior de Manlleu fins el 1314. (Manlleu Publicació Nº 50) Biblioteca B. Morgades

1307   Jaume de Vilamuntà conclou la capella de SantJaume Vell. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

1320   15-jul Bernat de Montrodon ven a Bernat, Prior de Manlleu, un esclau de nom Guillem. (Lletres Amicals Nº 15)

1324   Bernat ça Coromina, Prior de Manlleu fins 1354. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

1326   Berenguer de Rovira és elegit prior del monestir de Manlleu fins la seva mort l'any 1333. No és segur que ho fos segons Pladevall. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

1326   Mor Bernat de Benet prior del Monestir de Manlleu.
                                  
1330   27-ago El bisbe de Vic Galzeran Sacosta visita el monestir de Manlleu i escolta les queixes dels veïns sobre els mals hàbits dels canonges. (Manlleu Publicació 60) Biblioteca B. Morgades

1333   Bernat de Coromina o Sacoromina prior del monestir de Manlleu fins 1354. No és segur que ho fos segons Pladevall. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

1335   21-nov El bisbe Galzeran resolt les queixes dels canonges contra el prior i disposa el què ha de donar a cadascú. (Manlleu Publicació 60) Biblioteca B. Morgades

1341   9-jul Guillem de Manlleu funda un benefici a la parròquia de Santa Maria del que serà beneficiari Jaume Balmes temps a venir.
                                  
1348   La pesta negra mata una tercera part dels habitants de Manlleu i obliga a tancar el mas Quintana. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

1350   Mor Arnald de Corcó prior del Monestir de Sant Pere de Casserres. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

1351   Bernat ça Cavalleria, Prior de Manlleu fins 1378. No és segur que ho fos segons Pladevall. (Manlleu Publicació Nº 50) Biblioteca B. Morgades

1354   En un document apareix citat Bernat de Cavalleria el que pressuposa l'existència d'una masia d'aquest nom.
                       
1356   1-mar Pere III crea el comtat d'Osona a favor de Bernat III de Cabrera i el castell de Manlleu passa a dependre del nou comte. (Història de Manlleu) Biblioteca B. Morgades

1357   1-sep En una visita del bisbe Ramon de Bellera l'església de Manlleu té quatre altars: Santa Maria, Sant Pere, Sant Miquel i Sant Gil. (Manlleu Publicació 107) Biblioteca B. Morgades

1359   Un cens del Rei Pere el Cerimoniós dona per el Castell i terme de Manlleu 58 focs. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

1360   El castell de Manlleu ja no està habitat i ha deixat d'existir. (Manlleu Publicació Nº 9) Biblioteca B. Morgades

1364   Pere III anul·la el comtat d'Osona amb el castell de Manlleu inclòs. (Història de Manlleu) Biblioteca B. Morgades

1372   8-dic Pere III torna a Bernadí de Cabrera els bens usurpats al seu avi Bernat. (Història de Manlleu) Biblioteca B. Morgades

1375   El rei Joan I sojorna a Manlleu.
                                  
1376   Pere Benet deixa una quartera de forment i dues botes de vi per l'Obra del pont de Manlleu començat de nou. ( Història de Manlleu) Biblioteca B. Morgades

1377   13-abr Pergamí de donació per part d'Eimerich de Centelles a Guillem de Fugurull dels molins d'en Riera i altres terres. (Documents per a una història) Biblioteca B. Morgades

1379   27-jun Ramon Salgueda compra una casa de la sagrera pel benifet de Sant Higini que ell tenia.
                                  
1379   Pere ça Cavalleria, Prior de Manlleu fins 1393. No és segur que ho fos segons Pladevall. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

1380   8-oct Manlleu passa a mans de Eimeric de Centelles, canviant la família feudal dels Oris pels Centelles. (   Història de Manlleu) Biblioteca B. Morgades

1391   14-mar Joan I declara irrevocable la venda de la jurisdicció de Manlleu als Centelles. (Història de Manlleu) Biblioteca B. Morgades

1391   Pere del Perer Prior de Manlleu del 1391 fins el 1402. (Manlleu Publicació 107) Biblioteca B. Morgades

1391   En un document apareix citat Pere del Perer el que pressuposa l'existència d'una masia d'aquest nom. ( Manlleu Publicació 107) Biblioteca B. Morgades

1393   Pere des Perer, Prior de Manlleu fins 1402. No és segur que ho fos segons Pladevall. (Torrent i Garriga. Manlleu Croquis) Biblioteca B. Morgades

1396   16-nov El testament de Pere Benet disposa unes deixes anuals pel pont de Manlleu que es fa sobre el Ter prop de Sant Marti de la Roca (Miralles). (Manlleu nº 498-499-500) Biblioteca B. Morgades

1397   25-jun El comú de Manlleu, la Garriga i Castell de Medes demanen comprar la jurisdicció a Eimeric de Centelles. (       Història de Manlleu) Biblioteca B. Morgades