dilluns, 20 de gener de 2020

Torrents (Masia)

TORRENTS


 Al nord-est del terme, limitant amb l’Esquirol. Torrents és una altre de les masies ja existents abans de la consagració de l’església de Santa Maria de Manlleu, l’any 906. La trobem situada al nord-est dels límits del terme, resguardada per la lleu carena que fa la partió del municipi de Manlleu amb el de l’Esquirol. En Bertomeu Torrents, de la masia de Torrents, fou prior de la canònica de Manlleu del 1475 al 1480. En els Memorials de Quaresma, existents a l’Arxiu Parroquial de Santa Maria, de l’any 1575 hi consta que a la masia de Torrents hi viuen vuit persones, i en el de 1616 són cinc els habitants i n’és el cap de casa en Joan Torrents. Notem que en el segon full de la fitxa s’esmenta l’arc de mig punt de l’entrada que porta inscrit l’any 1564. En el cadastre de 1862 hi consten vint-i-cinc quarteres de cultiu, cinc de bosc i vint d’erm, també una casa dintre del terme, de la qual no en cita el nom i n’era llavors el propietari en Mariano Niubó de Vic. El nomenclàtor de la província de Barcelona de 1860, al citar Torrents hi fa constar dos habitatges. En Josep Prat, esmentant novament la seva obra La pagesia de Manlleu, diu de la masia de Torrents que l’envolten ben bé prop de quaranta quarteres que jauen en bones terres i que és el propietari en Martí Sanglas i el masover en Josep Illa. Actualment la masia de Torrents mostra tota la seva bellesa ancestral, ben assentada en un dels indrets més plaents del terme de Manlleu. Conjunt format per un edifici principal i diverses construccions adossades en les que cal destacar una galeria ortogonal a la façana. L’edifici principal és de planta rectangular de planta baixa i dos pisos i estructurada en tres crugies. Cal destacar l’arc de mig punt de pedra picada de l’entrada amb inscripció de 1564; la finestra també de pedra picada, amb llindar ornamentat del primer pis; les encavallades de la galeria adossada a la façana i la manera de tancar el recinte d’entrada. (Les masies de Manlleu)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada