dimarts, 14 de gener de 2020

Niubó (Masia)

NIUBÓAl nord del terme sota Puig-Agut. Niubó és també una de les masies antigues de Manlleu, ja a l’any 1575 la trobem citada en un memorial dels habitants de Manlleu i les seves cases rurals. Quan hi viu en Bernat Niubó, que cal suposar-lo el propietari, amb sis persones més. Cinquanta anys més tard encara hi trobem el mateix Bernat. En el cadastre de 1862 hi consta com a propietari en Francesc Niubó de la Bisbal de l’Empordà i aquest, segons una modificació del cadastre, per còpia notarial del seu testament atorgat l’any 1882, deixa la propietat de Niubó, juntament amb la de Diumeres, de la qual també n’era propietari, a la seva filla Josefa Niubó i Viñals, també resident a la Bisbal. La masia tenia llavors cinquanta quarteres de cultiu i deu de bosc, que tot i no esmentar-ho, havia de ser de roures; encara avui hi podem veure uns bonics exemplars. En Josep Prat, en el seu treball de la nostra pagesia, al referir-se a Niubó, fa grans elogis del bon ordre i pulcritud que l’envolta i diu que fins els roures són esporgats amb seny. Això era el 1956, quan en tenien cura i n’eren propietaris la família Morató. Hi ha evidència de l’existència d’un forn de teules. Conjunt format per un edifici principal amb una ampliació lateral pel cantó de llevant amb allargament de façana i diverses construccions annexes que formen un pati al sector de llevant. L’edifici principal és de planta rectangular, de planta baixa i dos pisos. Cal destacar els elements de pedra picada en especial l’arc de punt rodó de l’entrada. (Les masies de Manlleu)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada