dimecres, 22 de gener de 2020

Vilaró i Redorta, Jaume (Personatge)

JAUME VILARÓ I REDORTA


Va néixer a Manlleu el 1806. Va fer la carrera eclesiàstica al Seminari de Vic. Ordenat sacerdot, va cursar estudis superiors com a beneficiat de la Parròquia de Santa Maria de Manlleu. L’any 1851, exercia de catedràtic a la Universitat de Cervera i, el mateix any, va ser nomenat canonge magistral de la Catedral de Sevilla. Va ocupar aquest càrrec fins la seva mort, que es produí a la capital andalusa. Llibres publicats: Catecismo de la doctrina cristiana; Trompeta de Ezequiel, o sia Convit a Penitència que en forma de una cansó sagrada y pastoril y baix los auspicis de S.E.I. lo Sr. Bisbe de Barcelona, Dr. D. Joseph Domingo Costa y Borràs donà allum lo Iltre. Sr. D. Jaume Vilaró; Angelicus Doctor Divus Thomas adversus quosdam pseudocriticos.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada