dissabte, 18 de gener de 2020

Rierola, La (Masia)

LA RIEROLAAl sud del terme, entre la carretera de Vic i la via del tren. Al referir-nos a la masia de la Rierola, encara que la casa actual és de l’any 1850, cal situar-nos al segle XI, que és quan tenim la primera notícia. Segons consta a l’Arxiu Parroquial de Granollers de la Plana, actualment dipositat al mas Rossell, el primer nom de la casa situada al mateix lloc que l’actual Rierola era “ipsa roca”. Ja entrat al segle XII és documentada com el mas Barnús i, en segles posteriors, la trobem citada com a Roca Barnoya i Rocasubirana. Amb aquest últim nom arribem a l’any 1850, que és, segons els capítols matrimonials de Josep Rierola i Molas i Concepció Masferrer i Barnils, on llegim que per títol de compra posseeixen a la parròquia de Sant Julià de Vilamirosa, terme de les masies de Manlleu, la propietat de Rocasubirana. La casa va ser totalment reformada i va passar a denominar-se la Rierola, perquè en Josep Rierola i Molas era propietari del mas del mateix nom del terme municipal de Sant Andreu de la Vola, on la seva família havia viscut des de temps immemorial. A la Rierola va néixer l’any 1857 en Francesc Rierola i Masferrer, autor del conegut Dietari. També l’any 1852, hi va néixer el seu germà gran Lluís, que va lluitar a la tercera guerra carlista a les ordres del general Savalls. Un membre de la família, net de Josep Rierola i Molas, referint-se a la nova casa i al seu avi, escriu: Més el bon avi se’n baixà a la Plana/ i alçà un casal en el país del blat. Ara la Riera està inclosa dins la xarxa de residències de turisme rural. Conjunt format per un cos principal, una ampliació a llevant i un clos dedicat a conreu. El cos principal, organitzat en tres crugies, és de planta quadrada, amb planta baixa i dos pisos. Cal destacar la volta tapiada de l’entrada; la llinda amb la inscripció de 1850, la composició de la façana i la tanca de ferro forjat del clos situat davant la casa. (Les masies de Manlleu)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada