dilluns, 13 de gener de 2020

Mitjavila i Vilaró, Francesc (Personatge)

MITJAVILA I VILARÓ, FRANCESC


Era el moliner que tenia arrendat el Molí Miarons a la família Calm quan es va produir la crema de Manlleu i del molí per part del Comte d’Espanya. Com que els descendents Regàs, (la família Calm) no tenien cap ganes de complir amb la clàusula de la concòrdia dels molins signada per un avantpassat seu i que obligava a tenir el molí en ple funcionament va decidir oferir el molí a Francesc Mitjavila. Aquest va comprar el Molí Miarons o de Dalt i per poder sufragar les despeses es va vendre l’aigua sobrant del rec del molí a Francesc Puget, donant origen al Canal Industrial.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada